CBS gemiddelde cijfers van gemeente Veenendaal in Utrecht

Toegang tot accurate gegevens is belangrijk in onze samenleving. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) speelt hierin een belangrijke rol door waardevolle geografische- en bevolkingsinformatie te verschaffen.

Hieronder vind je de door de CBS berekende wijk en buurt data.

Deze gegevens zijn essentieel voor onderzoek, beleid en beter begrip van onze gemeenschappen en ondersteunen diverse maatschappelijke initiatieven.

Informatie CBS Wijken en buurten

Inwoners

Aantal inwoners
68525
Mannen
33981
Vrouwen
34544
Leeftijdsgroep 0 tot 15 jaar
12368
Leeftijdsgroep 15 tot 25 jaar
8518
Leeftijdsgroep 25 tot 45 jaar
17540
Leeftijdsgroep 45 tot 65 jaar
17278
Leeftijdsgroep 65 jaar of ouder
12821
Ongehuwd
31012
Gehuwd
29595
Gescheiden
4813
Verweduwd
3105

Bevolking naar herkomst

Nederland
54328
Europa (exclusief Nederland)
3369
Buiten Europa
10828
Geboorte totaal
0
Sterfte totaal
0

Particuliere huishoudens

Huishoudens totaal
29071
Eenpersoonshuishoudens
9720
Huishoudens zonder kinderen
8683
Huishoudens met kinderen
10668
Gemiddelde huishoudensgrootte
2
Bevolkingsdichtheid
3528

Vastgoed

Woningvoorraad
29268
Gemiddelde WOZ-waarde van woningen
€ 375
Koopwoningen
60
Huurwoningen
40
In bezit woningcorporatie
31
In bezit overige verhuurders
9
Eigendom onbekend
0
Bouwjaar voor 2000
79
Bouwjaar vanaf 2000
21

Bedrijven

Bedrijfsvestigingen totaal
8215
A Landbouw, bosbouw en visserij
40
B-F Nijverheid en energie
1090
G+I Handel en horeca
1575
H+J Vervoer, informatie en communicatie
650
K-L Financiële diensten, onroerend goed
725
M-N Zakelijke dienstverlening
1905
O-Q Overheid, onderwijs en zorg
1455
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten
780

Motorvoertuigen

Personenauto's totaal
33045
Personenauto's brandstof benzine
26055
Personenauto's overige brandstof
6995
Personenauto's per huishouden
1
Personenauto's naar oppervlakte
1701
Motorfietsen
2375

Samenstelling landschap

Oppervlakte totaal
1972
Oppervlakte land
1942
Oppervlakte water
30