CBS gemiddelde cijfers van wijk Wijk 01 Naaldwijk in Westland van Zuid-holland

Toegang tot accurate gegevens is belangrijk in onze samenleving. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) speelt hierin een belangrijke rol door waardevolle geografische- en bevolkingsinformatie te verschaffen.

Hieronder vind je de door de CBS berekende wijk en buurt data.

Deze gegevens zijn essentieel voor onderzoek, beleid en beter begrip van onze gemeenschappen en ondersteunen diverse maatschappelijke initiatieven.

Informatie CBS Wijken en buurten

Inwoners

Aantal inwoners
22720
Mannen
11270
Vrouwen
11450
Leeftijdsgroep 0 tot 15 jaar
3765
Leeftijdsgroep 15 tot 25 jaar
2460
Leeftijdsgroep 25 tot 45 jaar
5690
Leeftijdsgroep 45 tot 65 jaar
5650
Leeftijdsgroep 65 jaar of ouder
5150
Ongehuwd
10430
Gehuwd
9660
Gescheiden
1465
Verweduwd
1160

Bevolking naar herkomst

Nederland
18680
Europa (exclusief Nederland)
1870
Buiten Europa
2170
Geboorte totaal
0
Sterfte totaal
0

Particuliere huishoudens

Huishoudens totaal
9900
Eenpersoonshuishoudens
3255
Huishoudens zonder kinderen
3120
Huishoudens met kinderen
3525
Gemiddelde huishoudensgrootte
2
Bevolkingsdichtheid
2475

Vastgoed

Woningvoorraad
9663
Gemiddelde WOZ-waarde van woningen
€ 445
Koopwoningen
67
Huurwoningen
33
In bezit woningcorporatie
25
In bezit overige verhuurders
8
Eigendom onbekend
0
Bouwjaar voor 2000
70
Bouwjaar vanaf 2000
30

Bedrijven

Bedrijfsvestigingen totaal
3335
A Landbouw, bosbouw en visserij
220
B-F Nijverheid en energie
550
G+I Handel en horeca
540
H+J Vervoer, informatie en communicatie
180
K-L Financiële diensten, onroerend goed
360
M-N Zakelijke dienstverlening
775
O-Q Overheid, onderwijs en zorg
435
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten
275

Motorvoertuigen

Personenauto's totaal
12160
Personenauto's brandstof benzine
10050
Personenauto's overige brandstof
2115
Personenauto's per huishouden
1
Personenauto's naar oppervlakte
1325
Motorfietsen
715

Samenstelling landschap

Oppervlakte totaal
949
Oppervlakte land
918
Oppervlakte water
31