CBS gemiddelde cijfers van buurt Zuidwal in Wijk 28 Centrum in 's-Gravenhage van Zuid-holland

Toegang tot accurate gegevens is belangrijk in onze samenleving. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) speelt hierin een belangrijke rol door waardevolle geografische- en bevolkingsinformatie te verschaffen.

Hieronder vind je de door de CBS berekende wijk en buurt data.

Deze gegevens zijn essentieel voor onderzoek, beleid en beter begrip van onze gemeenschappen en ondersteunen diverse maatschappelijke initiatieven.

Informatie CBS Wijken en buurten

Inwoners

Aantal inwoners
7495
Mannen
3885
Vrouwen
3610
Leeftijdsgroep 0 tot 15 jaar
680
Leeftijdsgroep 15 tot 25 jaar
1185
Leeftijdsgroep 25 tot 45 jaar
3115
Leeftijdsgroep 45 tot 65 jaar
1665
Leeftijdsgroep 65 jaar of ouder
855
Ongehuwd
5495
Gehuwd
1145
Gescheiden
725
Verweduwd
135

Bevolking naar herkomst

Nederland
2565
Europa (exclusief Nederland)
1460
Buiten Europa
3475
Geboorte totaal
0
Sterfte totaal
0

Particuliere huishoudens

Huishoudens totaal
4905
Eenpersoonshuishoudens
3305
Huishoudens zonder kinderen
935
Huishoudens met kinderen
665
Gemiddelde huishoudensgrootte
2
Bevolkingsdichtheid
14982

Vastgoed

Woningvoorraad
4726
Gemiddelde WOZ-waarde van woningen
€ 282
Koopwoningen
13
Huurwoningen
87
In bezit woningcorporatie
47
In bezit overige verhuurders
40
Eigendom onbekend
0
Bouwjaar voor 2000
93
Bouwjaar vanaf 2000
7

Bedrijven

Bedrijfsvestigingen totaal
1940
A Landbouw, bosbouw en visserij
20
B-F Nijverheid en energie
185
G+I Handel en horeca
480
H+J Vervoer, informatie en communicatie
145
K-L Financiële diensten, onroerend goed
40
M-N Zakelijke dienstverlening
405
O-Q Overheid, onderwijs en zorg
220
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten
445

Motorvoertuigen

Personenauto's totaal
1400
Personenauto's brandstof benzine
1145
Personenauto's overige brandstof
255
Personenauto's per huishouden
0
Personenauto's naar oppervlakte
2802
Motorfietsen
120

Samenstelling landschap

Oppervlakte totaal
51
Oppervlakte land
50
Oppervlakte water
1