CBS gemiddelde cijfers van gemeente 's-Gravenhage in Zuid-holland

Toegang tot accurate gegevens is belangrijk in onze samenleving. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) speelt hierin een belangrijke rol door waardevolle geografische- en bevolkingsinformatie te verschaffen.

Hieronder vind je de door de CBS berekende wijk en buurt data.

Deze gegevens zijn essentieel voor onderzoek, beleid en beter begrip van onze gemeenschappen en ondersteunen diverse maatschappelijke initiatieven.

Informatie CBS Wijken en buurten

Inwoners

Aantal inwoners
562839
Mannen
280338
Vrouwen
282501
Leeftijdsgroep 0 tot 15 jaar
90284
Leeftijdsgroep 15 tot 25 jaar
72496
Leeftijdsgroep 25 tot 45 jaar
170389
Leeftijdsgroep 45 tot 65 jaar
145237
Leeftijdsgroep 65 jaar of ouder
84433
Ongehuwd
330150
Gehuwd
162610
Gescheiden
51168
Verweduwd
18911

Bevolking naar herkomst

Nederland
230096
Europa (exclusief Nederland)
97161
Buiten Europa
235582
Geboorte totaal
0
Sterfte totaal
0

Particuliere huishoudens

Huishoudens totaal
281186
Eenpersoonshuishoudens
138530
Huishoudens zonder kinderen
59744
Huishoudens met kinderen
82912
Gemiddelde huishoudensgrootte
2
Bevolkingsdichtheid
6827

Vastgoed

Woningvoorraad
270220
Gemiddelde WOZ-waarde van woningen
€ 354
Koopwoningen
41
Huurwoningen
58
In bezit woningcorporatie
30
In bezit overige verhuurders
28
Eigendom onbekend
0
Bouwjaar voor 2000
80
Bouwjaar vanaf 2000
20

Bedrijven

Bedrijfsvestigingen totaal
91810
A Landbouw, bosbouw en visserij
3960
B-F Nijverheid en energie
19540
G+I Handel en horeca
11865
H+J Vervoer, informatie en communicatie
6680
K-L Financiële diensten, onroerend goed
4360
M-N Zakelijke dienstverlening
20790
O-Q Overheid, onderwijs en zorg
15020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten
9600

Motorvoertuigen

Personenauto's totaal
202220
Personenauto's brandstof benzine
157650
Personenauto's overige brandstof
44570
Personenauto's per huishouden
1
Personenauto's naar oppervlakte
2453
Motorfietsen
11140

Samenstelling landschap

Oppervlakte totaal
9812
Oppervlakte land
8244
Oppervlakte water
1568