CBS gemiddelde cijfers van buurt Zeeheldenkwartier in Wijk 22 Zeeheldenkwartier in 's-Gravenhage van Zuid-holland

Toegang tot accurate gegevens is belangrijk in onze samenleving. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) speelt hierin een belangrijke rol door waardevolle geografische- en bevolkingsinformatie te verschaffen.

Hieronder vind je de door de CBS berekende wijk en buurt data.

Deze gegevens zijn essentieel voor onderzoek, beleid en beter begrip van onze gemeenschappen en ondersteunen diverse maatschappelijke initiatieven.

Informatie CBS Wijken en buurten

Inwoners

Aantal inwoners
12685
Mannen
6370
Vrouwen
6315
Leeftijdsgroep 0 tot 15 jaar
1435
Leeftijdsgroep 15 tot 25 jaar
1630
Leeftijdsgroep 25 tot 45 jaar
4975
Leeftijdsgroep 45 tot 65 jaar
3090
Leeftijdsgroep 65 jaar of ouder
1555
Ongehuwd
8765
Gehuwd
2615
Gescheiden
1065
Verweduwd
245

Bevolking naar herkomst

Nederland
5700
Europa (exclusief Nederland)
2595
Buiten Europa
4390
Geboorte totaal
0
Sterfte totaal
0

Particuliere huishoudens

Huishoudens totaal
7215
Eenpersoonshuishoudens
4405
Huishoudens zonder kinderen
1495
Huishoudens met kinderen
1320
Gemiddelde huishoudensgrootte
2
Bevolkingsdichtheid
15629

Vastgoed

Woningvoorraad
6752
Gemiddelde WOZ-waarde van woningen
€ 394
Koopwoningen
32
Huurwoningen
67
In bezit woningcorporatie
24
In bezit overige verhuurders
43
Eigendom onbekend
1
Bouwjaar voor 2000
97
Bouwjaar vanaf 2000
3

Bedrijven

Bedrijfsvestigingen totaal
2490
A Landbouw, bosbouw en visserij
10
B-F Nijverheid en energie
210
G+I Handel en horeca
365
H+J Vervoer, informatie en communicatie
215
K-L Financiële diensten, onroerend goed
145
M-N Zakelijke dienstverlening
725
O-Q Overheid, onderwijs en zorg
385
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten
440

Motorvoertuigen

Personenauto's totaal
3185
Personenauto's brandstof benzine
2590
Personenauto's overige brandstof
595
Personenauto's per huishouden
0
Personenauto's naar oppervlakte
3923
Motorfietsen
285

Samenstelling landschap

Oppervlakte totaal
81
Oppervlakte land
81
Oppervlakte water
0