CBS gemiddelde cijfers van buurt Rond de Energiecentrale in Wijk 21 Regentessekwartier in 's-Gravenhage van Zuid-holland

Toegang tot accurate gegevens is belangrijk in onze samenleving. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) speelt hierin een belangrijke rol door waardevolle geografische- en bevolkingsinformatie te verschaffen.

Hieronder vind je de door de CBS berekende wijk en buurt data.

Deze gegevens zijn essentieel voor onderzoek, beleid en beter begrip van onze gemeenschappen en ondersteunen diverse maatschappelijke initiatieven.

Informatie CBS Wijken en buurten

Inwoners

Aantal inwoners
6580
Mannen
3315
Vrouwen
3260
Leeftijdsgroep 0 tot 15 jaar
880
Leeftijdsgroep 15 tot 25 jaar
795
Leeftijdsgroep 25 tot 45 jaar
2685
Leeftijdsgroep 45 tot 65 jaar
1475
Leeftijdsgroep 65 jaar of ouder
745
Ongehuwd
4460
Gehuwd
1410
Gescheiden
565
Verweduwd
140

Bevolking naar herkomst

Nederland
2475
Europa (exclusief Nederland)
1310
Buiten Europa
2795
Geboorte totaal
0
Sterfte totaal
0

Particuliere huishoudens

Huishoudens totaal
3690
Eenpersoonshuishoudens
2120
Huishoudens zonder kinderen
765
Huishoudens met kinderen
810
Gemiddelde huishoudensgrootte
2
Bevolkingsdichtheid
13191

Vastgoed

Woningvoorraad
3521
Gemiddelde WOZ-waarde van woningen
€ 293
Koopwoningen
27
Huurwoningen
73
In bezit woningcorporatie
24
In bezit overige verhuurders
48
Eigendom onbekend
1
Bouwjaar voor 2000
75
Bouwjaar vanaf 2000
25

Bedrijven

Bedrijfsvestigingen totaal
1180
A Landbouw, bosbouw en visserij
45
B-F Nijverheid en energie
250
G+I Handel en horeca
135
H+J Vervoer, informatie en communicatie
85
K-L Financiële diensten, onroerend goed
20
M-N Zakelijke dienstverlening
250
O-Q Overheid, onderwijs en zorg
205
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten
185

Motorvoertuigen

Personenauto's totaal
1675
Personenauto's brandstof benzine
1365
Personenauto's overige brandstof
310
Personenauto's per huishouden
1
Personenauto's naar oppervlakte
3357
Motorfietsen
125

Samenstelling landschap

Oppervlakte totaal
52
Oppervlakte land
50
Oppervlakte water
2