CBS gemiddelde cijfers van buurt Kom Loosduinen in Wijk 17 Loosduinen in 's-Gravenhage van Zuid-holland

Toegang tot accurate gegevens is belangrijk in onze samenleving. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) speelt hierin een belangrijke rol door waardevolle geografische- en bevolkingsinformatie te verschaffen.

Hieronder vind je de door de CBS berekende wijk en buurt data.

Deze gegevens zijn essentieel voor onderzoek, beleid en beter begrip van onze gemeenschappen en ondersteunen diverse maatschappelijke initiatieven.

Informatie CBS Wijken en buurten

Inwoners

Aantal inwoners
5045
Mannen
2335
Vrouwen
2705
Leeftijdsgroep 0 tot 15 jaar
585
Leeftijdsgroep 15 tot 25 jaar
395
Leeftijdsgroep 25 tot 45 jaar
1195
Leeftijdsgroep 45 tot 65 jaar
1250
Leeftijdsgroep 65 jaar of ouder
1610
Ongehuwd
2415
Gehuwd
1470
Gescheiden
650
Verweduwd
510

Bevolking naar herkomst

Nederland
3405
Europa (exclusief Nederland)
610
Buiten Europa
1020
Geboorte totaal
0
Sterfte totaal
0

Particuliere huishoudens

Huishoudens totaal
2830
Eenpersoonshuishoudens
1500
Huishoudens zonder kinderen
675
Huishoudens met kinderen
655
Gemiddelde huishoudensgrootte
2
Bevolkingsdichtheid
11016

Vastgoed

Woningvoorraad
2989
Gemiddelde WOZ-waarde van woningen
€ 253
Koopwoningen
33
Huurwoningen
67
In bezit woningcorporatie
42
In bezit overige verhuurders
24
Eigendom onbekend
0
Bouwjaar voor 2000
96
Bouwjaar vanaf 2000
4

Bedrijven

Bedrijfsvestigingen totaal
580
A Landbouw, bosbouw en visserij
10
B-F Nijverheid en energie
145
G+I Handel en horeca
95
H+J Vervoer, informatie en communicatie
30
K-L Financiële diensten, onroerend goed
25
M-N Zakelijke dienstverlening
90
O-Q Overheid, onderwijs en zorg
110
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten
65

Motorvoertuigen

Personenauto's totaal
1860
Personenauto's brandstof benzine
1610
Personenauto's overige brandstof
250
Personenauto's per huishouden
1
Personenauto's naar oppervlakte
4065
Motorfietsen
105

Samenstelling landschap

Oppervlakte totaal
47
Oppervlakte land
46
Oppervlakte water
1