CBS gemiddelde cijfers van buurt Bloemenbuurt-Oost in Wijk 12 Bomen- en Bloemenbuurt in 's-Gravenhage van Zuid-holland

Toegang tot accurate gegevens is belangrijk in onze samenleving. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) speelt hierin een belangrijke rol door waardevolle geografische- en bevolkingsinformatie te verschaffen.

Hieronder vind je de door de CBS berekende wijk en buurt data.

Deze gegevens zijn essentieel voor onderzoek, beleid en beter begrip van onze gemeenschappen en ondersteunen diverse maatschappelijke initiatieven.

Informatie CBS Wijken en buurten

Inwoners

Aantal inwoners
6550
Mannen
3020
Vrouwen
3530
Leeftijdsgroep 0 tot 15 jaar
1050
Leeftijdsgroep 15 tot 25 jaar
590
Leeftijdsgroep 25 tot 45 jaar
1740
Leeftijdsgroep 45 tot 65 jaar
1830
Leeftijdsgroep 65 jaar of ouder
1340
Ongehuwd
3610
Gehuwd
1990
Gescheiden
680
Verweduwd
275

Bevolking naar herkomst

Nederland
4235
Europa (exclusief Nederland)
1025
Buiten Europa
1290
Geboorte totaal
0
Sterfte totaal
0

Particuliere huishoudens

Huishoudens totaal
3380
Eenpersoonshuishoudens
1575
Huishoudens zonder kinderen
815
Huishoudens met kinderen
985
Gemiddelde huishoudensgrootte
2
Bevolkingsdichtheid
10911

Vastgoed

Woningvoorraad
3411
Gemiddelde WOZ-waarde van woningen
€ 392
Koopwoningen
69
Huurwoningen
31
In bezit woningcorporatie
5
In bezit overige verhuurders
26
Eigendom onbekend
0
Bouwjaar voor 2000
99
Bouwjaar vanaf 2000
1

Bedrijven

Bedrijfsvestigingen totaal
925
A Landbouw, bosbouw en visserij
5
B-F Nijverheid en energie
80
G+I Handel en horeca
110
H+J Vervoer, informatie en communicatie
55
K-L Financiële diensten, onroerend goed
50
M-N Zakelijke dienstverlening
290
O-Q Overheid, onderwijs en zorg
210
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten
130

Motorvoertuigen

Personenauto's totaal
2335
Personenauto's brandstof benzine
1975
Personenauto's overige brandstof
360
Personenauto's per huishouden
1
Personenauto's naar oppervlakte
3893
Motorfietsen
145

Samenstelling landschap

Oppervlakte totaal
61
Oppervlakte land
60
Oppervlakte water
1