CBS gemiddelde cijfers van wijk Wijk 28 centrum in 's-gravenhage van Zuid-holland

Toegang tot accurate gegevens is belangrijk in onze samenleving. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) speelt hierin een belangrijke rol door waardevolle geografische- en bevolkingsinformatie te verschaffen.

Hieronder vind je de door de CBS berekende wijk en buurt data.

Deze gegevens zijn essentieel voor onderzoek, beleid en beter begrip van onze gemeenschappen en ondersteunen diverse maatschappelijke initiatieven.

Informatie CBS Wijken en buurten

Inwoners

Aantal inwoners
21615
Mannen
11040
Vrouwen
10580
Leeftijdsgroep 0 tot 15 jaar
2070
Leeftijdsgroep 15 tot 25 jaar
3025
Leeftijdsgroep 25 tot 45 jaar
8790
Leeftijdsgroep 45 tot 65 jaar
4980
Leeftijdsgroep 65 jaar of ouder
2745
Ongehuwd
15060
Gehuwd
4160
Gescheiden
1950
Verweduwd
440

Bevolking naar herkomst

Nederland
7820
Europa (exclusief Nederland)
4430
Buiten Europa
9370
Geboorte totaal
0
Sterfte totaal
0

Particuliere huishoudens

Huishoudens totaal
13665
Eenpersoonshuishoudens
8710
Huishoudens zonder kinderen
2985
Huishoudens met kinderen
1965
Gemiddelde huishoudensgrootte
2
Bevolkingsdichtheid
10915

Vastgoed

Woningvoorraad
13352
Gemiddelde WOZ-waarde van woningen
€ 345
Koopwoningen
21
Huurwoningen
79
In bezit woningcorporatie
36
In bezit overige verhuurders
43
Eigendom onbekend
1
Bouwjaar voor 2000
90
Bouwjaar vanaf 2000
10

Bedrijven

Bedrijfsvestigingen totaal
6085
A Landbouw, bosbouw en visserij
30
B-F Nijverheid en energie
425
G+I Handel en horeca
1485
H+J Vervoer, informatie en communicatie
475
K-L Financiële diensten, onroerend goed
310
M-N Zakelijke dienstverlening
1390
O-Q Overheid, onderwijs en zorg
810
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten
1165

Motorvoertuigen

Personenauto's totaal
6400
Personenauto's brandstof benzine
4490
Personenauto's overige brandstof
1905
Personenauto's per huishouden
1
Personenauto's naar oppervlakte
3231
Motorfietsen
410

Samenstelling landschap

Oppervlakte totaal
205
Oppervlakte land
198
Oppervlakte water
7