CBS gemiddelde cijfers van wijk Wijk 21 regentessekwartier in 's-gravenhage van Zuid-holland

Toegang tot accurate gegevens is belangrijk in onze samenleving. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) speelt hierin een belangrijke rol door waardevolle geografische- en bevolkingsinformatie te verschaffen.

Hieronder vind je de door de CBS berekende wijk en buurt data.

Deze gegevens zijn essentieel voor onderzoek, beleid en beter begrip van onze gemeenschappen en ondersteunen diverse maatschappelijke initiatieven.

Informatie CBS Wijken en buurten

Inwoners

Aantal inwoners
14340
Mannen
7145
Vrouwen
7200
Leeftijdsgroep 0 tot 15 jaar
1975
Leeftijdsgroep 15 tot 25 jaar
1725
Leeftijdsgroep 25 tot 45 jaar
5730
Leeftijdsgroep 45 tot 65 jaar
3325
Leeftijdsgroep 65 jaar of ouder
1590
Ongehuwd
9800
Gehuwd
3140
Gescheiden
1120
Verweduwd
290

Bevolking naar herkomst

Nederland
6310
Europa (exclusief Nederland)
3040
Buiten Europa
4990
Geboorte totaal
0
Sterfte totaal
0

Particuliere huishoudens

Huishoudens totaal
8065
Eenpersoonshuishoudens
4565
Huishoudens zonder kinderen
1715
Huishoudens met kinderen
1780
Gemiddelde huishoudensgrootte
2
Bevolkingsdichtheid
15677

Vastgoed

Woningvoorraad
7609
Gemiddelde WOZ-waarde van woningen
€ 349
Koopwoningen
33
Huurwoningen
67
In bezit woningcorporatie
17
In bezit overige verhuurders
49
Eigendom onbekend
1
Bouwjaar voor 2000
89
Bouwjaar vanaf 2000
11

Bedrijven

Bedrijfsvestigingen totaal
2760
A Landbouw, bosbouw en visserij
70
B-F Nijverheid en energie
430
G+I Handel en horeca
325
H+J Vervoer, informatie en communicatie
205
K-L Financiële diensten, onroerend goed
85
M-N Zakelijke dienstverlening
695
O-Q Overheid, onderwijs en zorg
460
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten
490

Motorvoertuigen

Personenauto's totaal
3705
Personenauto's brandstof benzine
3040
Personenauto's overige brandstof
665
Personenauto's per huishouden
1
Personenauto's naar oppervlakte
4051
Motorfietsen
285

Samenstelling landschap

Oppervlakte totaal
94
Oppervlakte land
91
Oppervlakte water
3