CBS gemiddelde cijfers van buurt Valkenboskwartier in Wijk 20 valkenboskwartier in 's-gravenhage van Zuid-holland

Toegang tot accurate gegevens is belangrijk in onze samenleving. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) speelt hierin een belangrijke rol door waardevolle geografische- en bevolkingsinformatie te verschaffen.

Hieronder vind je de door de CBS berekende wijk en buurt data.

Deze gegevens zijn essentieel voor onderzoek, beleid en beter begrip van onze gemeenschappen en ondersteunen diverse maatschappelijke initiatieven.

Informatie CBS Wijken en buurten

Inwoners

Aantal inwoners
11470
Mannen
5710
Vrouwen
5765
Leeftijdsgroep 0 tot 15 jaar
1495
Leeftijdsgroep 15 tot 25 jaar
1390
Leeftijdsgroep 25 tot 45 jaar
4530
Leeftijdsgroep 45 tot 65 jaar
2810
Leeftijdsgroep 65 jaar of ouder
1245
Ongehuwd
7820
Gehuwd
2475
Gescheiden
940
Verweduwd
240

Bevolking naar herkomst

Nederland
4885
Europa (exclusief Nederland)
2640
Buiten Europa
3945
Geboorte totaal
0
Sterfte totaal
0

Particuliere huishoudens

Huishoudens totaal
6310
Eenpersoonshuishoudens
3415
Huishoudens zonder kinderen
1435
Huishoudens met kinderen
1460
Gemiddelde huishoudensgrootte
2
Bevolkingsdichtheid
17617

Vastgoed

Woningvoorraad
6084
Gemiddelde WOZ-waarde van woningen
€ 318
Koopwoningen
46
Huurwoningen
54
In bezit woningcorporatie
3
In bezit overige verhuurders
51
Eigendom onbekend
1
Bouwjaar voor 2000
95
Bouwjaar vanaf 2000
5

Bedrijven

Bedrijfsvestigingen totaal
2340
A Landbouw, bosbouw en visserij
100
B-F Nijverheid en energie
555
G+I Handel en horeca
250
H+J Vervoer, informatie en communicatie
150
K-L Financiële diensten, onroerend goed
55
M-N Zakelijke dienstverlening
495
O-Q Overheid, onderwijs en zorg
380
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten
355

Motorvoertuigen

Personenauto's totaal
3205
Personenauto's brandstof benzine
2675
Personenauto's overige brandstof
530
Personenauto's per huishouden
1
Personenauto's naar oppervlakte
4919
Motorfietsen
280

Samenstelling landschap

Oppervlakte totaal
66
Oppervlakte land
65
Oppervlakte water
1