CBS gemiddelde cijfers van wijk Zuidoost in Veenendaal van Utrecht

Toegang tot accurate gegevens is belangrijk in onze samenleving. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) speelt hierin een belangrijke rol door waardevolle geografische- en bevolkingsinformatie te verschaffen.

Hieronder vind je de door de CBS berekende wijk en buurt data.

Deze gegevens zijn essentieel voor onderzoek, beleid en beter begrip van onze gemeenschappen en ondersteunen diverse maatschappelijke initiatieven.

Informatie CBS Wijken en buurten

Inwoners

Aantal inwoners
14180
Mannen
6945
Vrouwen
7230
Leeftijdsgroep 0 tot 15 jaar
2260
Leeftijdsgroep 15 tot 25 jaar
1905
Leeftijdsgroep 25 tot 45 jaar
3245
Leeftijdsgroep 45 tot 65 jaar
3965
Leeftijdsgroep 65 jaar of ouder
2805
Ongehuwd
6280
Gehuwd
6065
Gescheiden
1075
Verweduwd
765

Bevolking naar herkomst

Nederland
11270
Europa (exclusief Nederland)
660
Buiten Europa
2250
Geboorte totaal
0
Sterfte totaal
0

Particuliere huishoudens

Huishoudens totaal
6025
Eenpersoonshuishoudens
2090
Huishoudens zonder kinderen
1750
Huishoudens met kinderen
2185
Gemiddelde huishoudensgrootte
2
Bevolkingsdichtheid
2427

Vastgoed

Woningvoorraad
6282
Gemiddelde WOZ-waarde van woningen
€ 374
Koopwoningen
55
Huurwoningen
45
In bezit woningcorporatie
34
In bezit overige verhuurders
11
Eigendom onbekend
0
Bouwjaar voor 2000
91
Bouwjaar vanaf 2000
9

Bedrijven

Bedrijfsvestigingen totaal
1895
A Landbouw, bosbouw en visserij
15
B-F Nijverheid en energie
275
G+I Handel en horeca
375
H+J Vervoer, informatie en communicatie
160
K-L Financiële diensten, onroerend goed
200
M-N Zakelijke dienstverlening
390
O-Q Overheid, onderwijs en zorg
330
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten
150

Motorvoertuigen

Personenauto's totaal
6665
Personenauto's brandstof benzine
5260
Personenauto's overige brandstof
1405
Personenauto's per huishouden
1
Personenauto's naar oppervlakte
1141
Motorfietsen
520

Samenstelling landschap

Oppervlakte totaal
598
Oppervlakte land
584
Oppervlakte water
14