CBS gemiddelde cijfers van buurt Papenveer in Wijk 03 Ter Aar in Nieuwkoop van Zuid-holland

Toegang tot accurate gegevens is belangrijk in onze samenleving. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) speelt hierin een belangrijke rol door waardevolle geografische- en bevolkingsinformatie te verschaffen.

Hieronder vind je de door de CBS berekende wijk en buurt data.

Deze gegevens zijn essentieel voor onderzoek, beleid en beter begrip van onze gemeenschappen en ondersteunen diverse maatschappelijke initiatieven.

Informatie CBS Wijken en buurten

Inwoners

Aantal inwoners
1180
Mannen
615
Vrouwen
570
Leeftijdsgroep 0 tot 15 jaar
170
Leeftijdsgroep 15 tot 25 jaar
160
Leeftijdsgroep 25 tot 45 jaar
220
Leeftijdsgroep 45 tot 65 jaar
390
Leeftijdsgroep 65 jaar of ouder
245
Ongehuwd
535
Gehuwd
530
Gescheiden
70
Verweduwd
50

Bevolking naar herkomst

Nederland
1030
Europa (exclusief Nederland)
85
Buiten Europa
70
Geboorte totaal
0
Sterfte totaal
0

Particuliere huishoudens

Huishoudens totaal
475
Eenpersoonshuishoudens
125
Huishoudens zonder kinderen
160
Huishoudens met kinderen
195
Gemiddelde huishoudensgrootte
3
Bevolkingsdichtheid
375

Vastgoed

Woningvoorraad
439
Gemiddelde WOZ-waarde van woningen
€ 519
Koopwoningen
85
Huurwoningen
15
In bezit woningcorporatie
6
In bezit overige verhuurders
9
Eigendom onbekend
0
Bouwjaar voor 2000
79
Bouwjaar vanaf 2000
21

Bedrijven

Bedrijfsvestigingen totaal
300
A Landbouw, bosbouw en visserij
45
B-F Nijverheid en energie
65
G+I Handel en horeca
60
H+J Vervoer, informatie en communicatie
20
K-L Financiële diensten, onroerend goed
15
M-N Zakelijke dienstverlening
55
O-Q Overheid, onderwijs en zorg
10
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten
25

Motorvoertuigen

Personenauto's totaal
715
Personenauto's brandstof benzine
560
Personenauto's overige brandstof
155
Personenauto's per huishouden
2
Personenauto's naar oppervlakte
227
Motorfietsen
125

Samenstelling landschap

Oppervlakte totaal
456
Oppervlakte land
316
Oppervlakte water
140